ήμαστε ρεαλιστές, επιδιώκουμε το αδύνατο!

«Seamos realistas, pidamos lo imposible!»

(«Είμαστε ρεαλιστές, επιδιώκουμε το αδύνατο!». Ερνέστο Τσε Γκεβάρα)