σύγχρονη σκέψη

Οι αμαρτωλοί του ελλείμματος ανάμεσα στην πανούκλα και την χολέρα I peccatori del deficit fra peste e colera

Τρίτη 30 Ιουνίου 2015

I peccatori del deficit fra peste e colera οι αμαρτωλοί του ελλείμματος ανάμεσα στην πανούκλα και την χολέρα

η Eurolandia γίνεται στάχτη
Ο πληθωρισμός αποφεύγεται μόνο με κόστος έναν ριζικό αποπληθωρισμό, L’inflazione vien evitata solo al costo di una deflazione radicale
του Robert Kurz

deficit

Τα κράτη βρίσκονται όλο και πιο παγιδευμένα στις αντιθέσεις της νομισματικής πολιτικής. Η οικονομική κρίση υποφέρεται μόνον χάρη σε ένα έλλειμμα προϋπολογισμού δίχως προηγούμενα, δίχως να διαφαίνεται μια ανάκαμψη αυτό-τροφοδοτούμενη. Τώρα, το αξίωμα μιας πολιτικής εξοικονόμησης και μείωσης του χρέους των δημόσιων οικονομικών απειλεί να πνίξει εκ νέου την αδύναμη οικονομική κατάσταση.  To διευθυντήριο του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου φλερτάρει με τον »ελεγχόμενο πληθωρισμό» με σκοπό να μπορέσει να συνεχίσει να αναβάλλεται εκ νέου το πρόβλημα που έχει καταστεί ανεξέλεγκτο.  Δεν είναι τυχαίο πως η ζώνη του ευρώ βρίσκεται στο κέντρο της οικονομικής κρίσης. Το κτίσμα της οικονομικής Ένωσης παρέδωσε στην κοινή Κεντρική Τράπεζα τις παλιές εθνικές κυριαρχίες με τα διαφορετικά τους επίπεδα παραγωγικότητας και τις διαφορετικές τους και άνισες οικονομικές ικανότητες. O στόχος ήταν εκείνος του να ανατεθεί σε τρίτους μια τέτοια αντίθεση διαμέσου της παγκοσμιοποιημένης κατάστασης του ελλείμματος.  Στο μέτρο κατά το οποίο μειώνεται η δύναμη αυτής της κατάστασης, η πιθανή εθνική αποτυχία  των αδυνατότερων οικονομικά χωρών της  Eurolandia γίνεται για την οικονομική Ένωση ένα εκρηκτικό φορτίο.

Μετά τις εγγυήσεις και τις βοήθειες στο τραπεζικό σύστημα σε κρίση, και μετά τα προγράμματα στήριξης στην ελλειμματική κατάσταση, η Ευρωπαϊκή Ένωση τώρα δρομολόγησε ένα τρίτο πακέτο, ακόμη μεγαλύτερο, διάσωσης για τα δημόσια οικονομικά των Κρατών υποψήφιων για χρεοκοπία. Είναι ειρωνεία  πως, σε μια παρόμοια κατάσταση, γίνεται δεκτή η Εσθονία στην Κοινότητα του ευρώ και επαινείται για το γεγονός ότι πραγματοποίησε την διατήρηση εκείνων των κριτηρίων σταθερότητας που ήδη δεν υπάρχουν πλέον. η ΕΚΤ ήδη ξεκίνησε να αγοράζει τους Κρατικούς της τίτλους δίχως αξία. Όμως, το πρόβλημα δεν συνίσταται στο  ονομαστικό επίπεδο του ελλείμματος των υποτιθέμενων »αμαρτωλών», αλλά στην έλλειψη οικονομικής ευρωστίας αυτών. Το ονομαστικό έλλειμμα, υπολογισμένο σε σχέση με το εσωτερικό ακαθάριστο εθνικό προϊόν, για παράδειγμα, στην Γερμανία είναι μεγαλύτερο απ’ ότι το είναι στην Ισπανία.  Όμως η Γερμανία, μέχρι στιγμής, μπόρεσε να κρατηθεί στον αφρό χάρη στα τεράστια πλεονάσματα εξαγωγών της, κυρίως στην ζώνη του ευρώ.   Ήδη από το 2009, τα άλλα Κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης επιμένουν στην μείωση αυτής της »ανισορροπίας». Ενάντια σε όλο αυτό, ειπώθηκε πως η Γερμανία δεν πρέπει να τιμωρηθεί για την ικανότητά της να εξάγει, αλλά πως είναι οι άλλοι που πρέπει να δημιουργήσουν για τους εαυτούς τους παρόμοιες καταστάσεις και συνθήκες.   Συνθήκες που συνίστανται, ωστόσο, στο γεγονός πως η Γερμανία έχει τον μεγαλύτερο τομέα χαμηλών μισθών όλης της δυτικής Ευρώπης; συνθήκη που συνδυάζεται με την οικονομική της δύναμη. Τα πλεονάσματα εξαγωγών  που προκύπτουν, όμως, μπορούν να χρηματοδοτηθούν μόνον διαμέσου των ελλειμμάτων των χωρών των πιο αδύναμων οικονομικά.

Τώρα το φίδι δαγκώνει την ουρά του. Το κύκλωμα των ελλειμμάτων στο εσωτερικό της ευρώπης έφτασε σε αδιέξοδο και φέρνει στο φως την αντίθεση της νομισματικής Ένωσης. Η ανεξέλεγκτη πλημμύρα χρήματος από πλευράς ΚΕΤ και η πλήρης εγκατάλειψη των κριτηρίων του  Maastricht έχουν εν τω μεταξύ φέρει στον πληθωρισμό του ευρώ, και όχι μόνο, μιας και σε απάντηση οι προϋπολογισμοί των Κρατών εκ των πραγμάτων μειώθηκαν ριζικά. Αυτή την στιγμή, η γερμανική πολιτική τάξη με τα Μέσα  έπεσαν σε έναν εθνικό σωβινισμό ενάντια στους »αμαρτωλούς».  Με την σειρά της, η αριστερά παραπονιέται με δυνατή φωνή για το  «diktat», το τελεσίγραφο που επεβλήθη από την Γερμανία στην ζώνη ευρώ και για την διάβρωση της εθνικής κυριαρχίας. Αυτή η ιδεολογική συζήτηση δεν θέλει να καταλάβει πως υπάρχει μια αμοιβαία αλληλεξάρτηση. Η πολιτική ακραίας λιτότητας, που τέθηκε σε κίνηση με σκοπό να σωθεί το ευρώ, αναπόφευκτα είχε σαν αποτέλεσμα ένα shock αποπληθωριστικό. Εάν η αγοραστική δύναμη που προκαλείται από το Κράτος έχει στερέψει, το αποτέλεσμα δεν είναι μόνο η γενικευμένη υποτίμηση της εργατικής δύναμης, αλλά επίσης η υποτίμηση του σταθερού κεφαλαίου και των εμπορευμάτων της ζώνης ευρώ.  Αυτό δείχνει πως η δύναμη εξαγωγών, που θεωρείται αυτόνομη, της Γερμανίας, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στηρίζεται σε πήλινα πόδια.

Η σωτηρία του ευρώ και του τραπεζικού συστήματος, έτσι κι αλλιώς ήδη κατά πολύ εξαρτημένου από την διατροφή του μέσα από τις φλέβες από πλευράς Κράτους,  που τώρα βασίζεται και σε ομόλογα αμφιβόλου αξίας, θα γίνει μόνο με τίμημα την ύφεση στις χώρες του ευρώ τις οικονομικά αδύναμες. Ήδη συμβαίνει στην Ελλάδα ; θα ακολουθήσουν Ισπανία, Πορτογαλία και άλλες χώρες. Το αποτέλεσμα μπορεί μοναχά να είναι μια έκρηξη της μαζικής ανεργίας στην Γερμανία, που θα επηρεάσει το υπόλοιπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μια πολιτική λιτότητας με κάθε κόστος στις χώρες τους ευρώ με αρνητικό εμπορικό ισοζύγιο, που ισοδυναμεί με κατάρρευση της γερμανικής οικονομίας εξαγωγών, απειλεί να θέσει το περιορισμένο budget του γερμανικού Κράτους στην ίδια κατάσταση στην οποίαν βρίσκονται οι αμαρτωλοί του ελλείμματος.  Δεδομένου ότι η οικονομική δύναμη μετατρέπεται σε αδυναμία οικονομική. Εάν παρουσιαστούν οι αποπληθωριστικές συνέπειες που οφείλονται στο τελεσίγραφο, al diktat της εξοικονόμησης, μια νέα ανάκαμψη θα οδηγήσει σε έναν χαοτικό συνδυασμό τάσεων αποπληθωριστικών και πληθωριστικών  (stagflazione), στασιμοπληθωρισμός.

Η κυβέρνηση της Μέρκελ δεν είναι σε θέση να επιβάλλει τα συμφέροντά της στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά ταλαντεύεται στην επιλογή ανάμεσα σε πανούκλα και χολέρα. Και ούτε ο χρόνος μπορεί να επιστρέψει πίσω, προς έναν χώρο οικονομικό και νομισματικό εθνικό, με την έννοια του σωβινισμού του γερμανικού μάρκου, που ήταν βασισμένο πάντα και μονομερώς προσανατολισμένο προς τις εξαγωγές. Αναφερόμενο πάντα στην εθνική του οικονομία, το γερμανικό μεγαλείο θα έφτανε στο σημείο να σβήσει εντελώς. Οι εσωτερικές αντιθέσεις στην Νομισματική Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ο καταλύτης για ένα δεύτερο μεγάλο κύμα κρίσης.

– Robert Kurz – Δημοσιεύτηκε στο «Freitag» del 20/5/2010 –

πηγή: EXIT!

http://francosenia.blogspot.gr

και από εμένα για εσάς! σας το αφιερώνω με αγάπη!

Δημοσιεύτηκε στις 7 Φεβ 2015

«Weight Of Love» First song of the studio album «Turn Blue»
All rights reserved to The Black Keys.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s