σύγχρονη σκέψη, pensiero di oggi

Ο έλεγχος της μνήμης ή η ενεργητική λογοκρισία σαν πολεμική στρατηγική, [Α]

Στην ιμπεριαλιστική μητρόπολη, όπου κυριαρχούν εντελώς »έκτακτες» συνθήκες, η λογοκρισία δεν λειτουργεί σαν ανοικτή και βάναυση »κοπή» του λόγου.

Εδώ γίνεται κάτι παραπάνω, κάτι χειρότερο από την χοντροκομμένη καταστροφή των αγωνιστικών κειμένων ή ένα black out, κάτι περίπλοκο από την »παλιά ρίψη στην πυρά». Πράγματι, καταρχήν πρόκειται για την παραχάραξη της ιστορικής εμπειρίας, την παραγωγή υποκατάστατων αναμνήσεων, την δόλια κωδικοποίηση.

Η λογοκρισία είναι μια δραστηριότητα, όχι η άρνηση μιας δραστηριότητας. Δεν είναι η προσπάθεια »να μη γίνει κοινό κάτι διαφορετικό από αυτό που συνήθως ονομάζουμε κοινο-ποιώ. Η λογοκρισία είναι τελικά παραγωγή γνώσης». Μιας άλλης γνώσης, είναι η παραποίηση του γεγονότος, η μετατόπιση και η αντικατάσταση του.

Στην ιμπεριαλιστική μητρόπολη μιλούν για το παραβατικό γεγονός, αλλά μόνο και μόνο για να το καταστήσουν στοιχείο νομιμοποίησης της εξουσίας να το εμφανίσει σαν τέτοιο. Έτσι το γεγονός αποσιωπά το περιεχόμενο του και το μήνυμα του και »μιλά» μόνο για να δικαιολογήσει την καταστολή του.

Αυτή η στρατηγική ενεργητική λογοκρισία, στη θέση του παλιού »να μη μαθευτεί», επιλέγει αυτό που πιθανά νομιμοποιεί τον λογοκριτή και που τελικά λειτουργεί σαν επιβεβαίωση του δικαιώματος και της εξουσίας αυτού που την ασκεί.

Η λογοκρισία είναι κυρίως στρατηγική κοινωνικού ελέγχου, πολεμική στρατηγική. Η παραγωγή παραχαράξεων και ιδεολογικών σημάτων, τα οποία παραποιούν τα κοινωνικά γεγονότα, προτείνοντας μια ψεύτικη μοντελοποίηση τους, είναι κυριολεκτικά πολεμική παραγωγή, με την σύγχρονη σημασία του όρου……

Πως μπορούμε να χαρακτηρίσουμε περίεργο το γεγονός ότι, μέσα στις υπάρχουσες ανταγωνιστικές κοινωνικές σχέσεις, που έφτασαν πλέον σε μια εξαιρετική ένταση και όξυνση, ακριβώς εξ αιτίας της κρίσης του καπιταλιστικού κοινωνικού σχηματισμού, και αυτό το δίκτυο της κοινωνικής επικοινωνίας έχει με τη σειρά του μετατραπεί σε πεδίο μάχης;

Ως πεδίο διεκδίκησης, η ταξική μνήμη είναι πράγματι κάτι εξαιρετικά αποφασιστικό.

Καμία έκπληξη λοιπόν αν μέσα στο δίκτυο της καθημερινής επικοινωνίας διεξάγεται ένας σκληρός σημειολογικός ανταρτοπόλεμος για τη μνήμη και την ταυτότητα.

Η ιμπεριαλιστική αστική τάξη εκδηλώνει την επιδρομή της με στρατηγικές ενεργητικής λογοκρισίας και παραποίησης, με σκοπό, μέσα από την δηλητηρίαση και τη γενοκτονία της προλεταριακής μνήμης, να πετύχει τον προληπτικό έλεγχο των εν δυνάμει ανταγωνιστικών συμπεριφορών…….

Η συλλογική μνήμη που η ιμπεριαλιστική τάξη επιδιώκει να δημιουργήσει είναι τραγικά κενή μέλλοντος, υπάρχει μέσα στο χρόνο, αλλά οι μελλοντικές προγραμματικές συμπεριφορές που προβλέπει είναι καθηλωμένες στην ατέρμονη επανάληψη του παρόντος, της αμετάβλητης και αέναης ποιότητας του. Αυτή λοιπόν η μνήμη αποτελεί για το προλεταριάτο μια σημειολογική αλυσίδα, που εμποδίζει την αυθόρμητη αναπαραγωγή εκείνων των πρακτικών, που γεννούν οι κοινωνικές σχέσεις, οι οποίες ορίζουν την εκμετάλλευση του και την παρούσα δυστυχία του.

Είναι μνήμη του υπάρχοντος τρόπου παραγωγής κι όχι επαναστατικής υπέρβασής του, η οποία έχει για σημαία της το σύνθημα το »αδύνατο γι αυτό το σύστημα είναι η δική μας δυνατότητα».

Η δική μας δυνατότητα πάνω απ’ όλα είναι η απελευθέρωση των μικρών διαβόλων.

Είναι μνήμη αποκεντρωμένη και παράδοξη, όχι απλά προσανατολισμένη στο μέλλον, αλλά μνήμη μελλοντικών γεγονότων.

Αν η σημειολογική αντεπανάσταση της ιμπεριαλιστικής αστικής τάξης χρησιμοποιεί σαν μέσα την απαγόρευση των αναμνήσεων, την καταστροφή της μνήμης και την παραχάραξη της, με σκοπό να ελέγξει την συνείδηση και τις συμπεριφορές του μητροπολιτικού προλεταριάτου, αυτό το τελευταίο δεν μπορεί παρά ν’ αρχίσει σκληρό πόλεμο ενάντια στον αλλοτριωτικό και φετιχιστικό χαρακτήρα της τυποποιημένης μνήμης του, με σκοπό να δημιουργήσει συνειδητά κοινωνική συνείδηση της επαναστατικής του ταυτότητας. Πράγμα που σημαίνει να ελευθερώσουμε τους μικρούς διαβόλους που έχουν εγκλωβιστεί στις σημειολογικές αλυσίδες της αστικής τάξης. Ν’ ανοίξουμε διάπλατα όλες τις πόρτες της κοινωνικής επικοινωνίας. Σημαίνει επίσης να κατακτήσουμε μια αυτόνομη και συλλογική συνείδηση της επαναστατικής παραβατικότητας, έτσι όπως αυτή εκδηλώθηκε μέχρι σήμερα από τα χιλιάδες κινήματα του μητροπολιτικού προλεταριάτου.

Ο πόλεμος ενάντια στο γραπτό και οπτικοακουστικό εργοστάσιο της μνήμης, ενάντια στις κοινωνικές σχέσεις αναπαραγωγής και κυκλοφορίας για μια »άλλη μνήμη», είναι υπόθεση εξαιρετικά αποφασιστική.

Το αποτέλεσμα της κοινωνικής επανάστασης στην καρδιά των μητροπόλεων εξαρτάται από τη λύση και αυτού του ζητήματος.

»Άλλη μνήμη» σημαίνει παραγωγή νέων δυνατοτήτων, νέων νοημάτων και γεγονότων. Σημαίνει ότι θυμόμαστε για να μετασχηματίσουμε, κι όχι για να συντηρήσουμε. Θυμόμαστε για να επιταχύνουμε και να μαζικοποιήσουμε τη μετάβαση στον κομουνισμό.

Μ’ αυτή την έννοια αυτή η παραγωγή είναι παραγωγή κειμένων, μια παραγωγή όμως όχι αδιαφοροποίητη, αλλά προσαρμοσμένη στις τεχνικές και τις γλώσσες των εσωτερικών διαστρωματώσεων του μητροπολιτικού προλεταριάτου, σύμφωνα με τις ιδεολογικές αναφορές του και την υποκειμενικότητα του.

Αυτό εξηγεί γιατί η προλεταριακή μνήμη είναι απαραίτητα σύνθετη, με αντιφατικές αναφορές: είναι μνήμη μαρξιστικο-λενινιστική, μνήμη εργατίστικη,μνήμη αναρχική κλπ. Κατόπιν, μέσα από αυτές τις κεντρικές αρτηρίες, ξεπηδούν διάχυτες ειδικές μνήμες, περισσότερο ή λιγότερο συγκροτημένες, περισσότερο ή λιγότερο αποσπασματικές. Εν ολίγοις, αυτή η μνήμη δεν είναι »ενιαία», »συνεχής» ή »επίπεδη», αλλά τρέφεται και εξαπλώνεται μέσα από αντιθέσεις. Δεν είναι μια μνήμη νεκροταφείο.

Αντίθετα με την επίσημη μνήμη της άρχουσας τάξης, που είναι »μνήμη αυτοαναπαραγώμενη», μουσειακή αναπαραγωγή του παρελθόντος, τούτη η μνήμη δεν χτίζει ξόανα προς δόξαν και δικαίωση της. Και σ’ αυτό συνίσταται ο δημιουργικός χαρακτήρας της.

Η προλεταριακή και επαναστατική μνήμη δε φοβάται τις αντιθέσεις, δεν ανέχεται τη σιωπή, δεν υποφέρει τις περιχαρακώσεις, δεν κατασκευάζει αναθέματα, αφορισμούς, αιρέσεις.Δε φοβάται την πολλαπλότητα των γλωσσών ούτε την αντιφατική αναπαραγωγή τους, αλλά την απουσία των αντιθέσεων, το διωγμό τους…..

συνεχίζεται..

 

 

Advertisements

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Σύνδεση με %s