σύγχρονα κινήματα, movimenti contemporanei

Σκοπεύουν να καταστρέψουν τη μνήμη! Διεθνής αλληλεγγύη με τον Δημήτρη Κουφοντίνα – Intendono distruggere la memoria! Solidarietà internazionale con Dimitris Koufondinas

05 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2021 |  ΣΤΙΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΕΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΙΣ

«Η επαναστατική οργάνωση 17 Νοέμβρη δεν υπάρχει πλέον. Εναπόκειται σε μένα, αυτής της οργάνωσης, να μιλήσω, να γεμίσω το κενό της σιωπής. Σε αυτόν τον μακρύ αγώνα, δεν έχει σημασία αν πέσεις, έχει σημασία να βρεις ένα άλλο χέρι για να συνεχίσεις. Οι δρόμοι αλλάζουν, οι καιροί αλλάζουν, οι τρόποι αλλάζουν, αλλά ο σκοπός είναι ο ίδιος» – Dimitris KoufondinasIntendono distruggere la memoria! Solidarietà internazionale con Dimitris Koufondinas

Αποτέλεσμα εικόνας για photo caption

Στις 22 δεκεμβρίου 2020, ο φυλακισμένος επαναστάτης Δημήτρης Κουφοντίνας μετακινήθηκε από το κελί του και μεταφέρθηκε από το υπόγειο της φυλακής Κορυδαλλού, όπου κρατούνταν, στη φυλακή του Δομοκού. Στις 8 ιανουαρίου ξεκίνησε απεργία πείνας ζητώντας να επιστρέψει στον Κορυδαλλό, όπου θα έπρεπε να βρίσκεται σύμφωνα με νόμο που έχει υιοθετήσει η κυβέρνηση. Σε αλληλεγγύη, οι φυλακισμένοι αναρχικοί Νίκος Μαζιώτης και Γιάννης Δημητράκης βρίσκονται επίσης σε απεργία πείνας από τις 16 ιανουαρίου. Άλλοι κρατούμενοι, ο Βαγγέλης Σταθόπουλος και ο Πολύκαρπος Γεωργιάδης, πραγματοποίησαν πενθήμερη απεργία πείνας. Έχουν περάσει ήδη 26 ημέρες από τότε που ο Δημήτρης Κουφοντίνας ξεκίνησε την απεργία και η υγεία του συντρόφου μας έχει επιδεινωθεί σημαντικά λόγω του γεγονότος ότι δεν είναι η πρώτη φορά που αντιμετωπίζει μια απεργία πείνας. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο και τοποθετήθηκε σε πλήρη απομόνωση. Είναι προφανές ότι το ελληνικό κράτος δεν έχει καμία πρόθεση να αλλάξει την απόφασή του επιβάλλοντας παθητικά μια ανεπίσημη θανατική ποινή. Από την αρχή αυτής της απεργίας πείνας, πολλοί άνθρωποι έχουν δείξει την υποστήριξή τους. Ακολουθεί μια σειρά από δημόσιες ενέργειες που έχουν πραγματοποιηθεί από τότε που ο Κουφοντίνας βρίσκεται σε απεργία πείνας.

  • Παρέμβαση στην Ένωση Δικηγόρων στην Αθήνα.
  • Παρέμβαση έξω από το κτίριο του Αρείου Πάγου (Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο).
  • Παρέμβαση στο γραφείο του δικηγόρου, μέλους του Κεντρικού Επιστημονικού Σωφρονιστικού Συμβουλίου και στενού συνεργάτη της Γενικής Γραμματείας της Αστυνομίας κατά του Εγκλήματος, ο οποίος είναι ένας από τους κύριους υπεύθυνους για τη μεταφορά του Κουφοντίνα.
  • Πολλοί σύντροφοι που στέκονται στο πλευρό του Κουφοντίνα κατέλαβαν τα γραφεία του κυβερνώντος κόμματος (Νέα Δημοκρατία) και στη συνέχεια διέκοψαν μια συνέντευξη του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη (ισοδύναμο με τον Υπουργό Δημόσιας Τάξης) στην Πάτρα.


Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, σχεδόν κάθε μέρα, γράφτηκαν συνθήματα στους τοίχους, πανό τοποθετήθηκαν σε κάθε γωνιά των πόλεων και κείμενα γράφτηκαν για την υποστήριξη του αγώνα του Κουφοντίνα. Υπήρξαν πολλές επιθέσεις σε πολλαπλούς στόχους (τράπεζες, καπιταλιστικές οντότητες, πολιτικές κ.λπ.). Έχουν ήδη πραγματοποιηθεί δύο ημέρες δράσης σε διάφορες πόλεις της Ελλάδας, όπου η αστυνομία επιτέθηκε βίαια για να σταματήσει κάθε κίνημα αλληλεγγύης με τον Κουφοντίνα.

Εν μέσω της πανδημίας, η Κρατική καταστολή εξελίσσεται στην πιο άγρια ​​και τακτική μορφή που έχουμε βιώσει τα τελευταία χρόνια. Με βάση τα όσα έχουν ειπωθεί και του γεγονότος ότι η υγεία του συντρόφου μας κινδυνεύει λόγω της απεργίας πείνας, είναι επιτακτική ανάγκη κάθε άντρα και γυναίκα που αγωνίζεται να ενημερωθεί και να σταθεί δίπλα στον Κουφοντίνα, επομένως ελπίζουμε ότι η φωνή σε αλληλεγγύη προς τον Δημήτρη Κουφοντίνα θα φτάσει σε κάθε γωνιά του κόσμου.

Έλληνες σύντροφοι που συμμετέχουν στο κίνημα αλληλεγγύης για τον Κουφοντίνα 

Intendono distruggere la memoria! Solidarietà internazionale con Dimitris Koufondinas

05 FEBBRAIO 2021 | IN CONFLITTI GLOBALI.

«L’organizzazione rivoluzionaria 17 Novembre non esiste più. Toccava a me, di quell’organizzazione, parlare, riempire il vuoto del silenzio. In questa lunga lotta non importa se si cade, importa trovare un’altra mano per poter continuare. Le strade cambiano, i tempi cambiano, i modi cambiano, ma lo scopo è lo stesso» – Dimitris KoufondinasIntendono distruggere la memoria! Solidarietà internazionale con Dimitris Koufondinas


Il 22 dicembre 2020 il rivoluzionario imprigionato Dimitiris Koufondinas è stato prelevato dalla sua cella e trasferito dai sotterranei del carcere di Korydallos, dove era detenuto, al carcere di Domokos. L’8 gennaio ha iniziato uno sciopero della fame esigendo di il ritorno a Korydallos, dove avrebbe dovuto essere secondo una legge che il governo ha adottato. In solidarietà, anche gli anarchici imprigionati Nikos Maziotis e Giannis Dimitrakis sono in sciopero della fame dal 16 gennaio. Altri prigionieri, Vaggelis Stathopoulos e Polikarpos Georgiadis, hanno fatto uno sciopero della fame della durata di cinque giorni. Sono già passati 26 giorni da quando Dimitris Koufondinas ha iniziato lo sciopero e la salute del nostro compagno è peggiorata notevolmente a causa del fatto che non è la prima volta che affronta uno sciopero della fame. È stato portato in ospedale e posto in isolamento totale. È ovvio che lo Stato greco non ha nessuna intenzione di cambiare la propria decisione, imponendo passivamente una condanna a morte non ufficiale. Dall’inizio di questo sciopero della fame molte persone hanno mostrato il loro sostegno. Quella che segue è una serie di azioni pubbliche che sono avvenute da quando il nostro Koufondinas è in sciopero della fame.

— Intervento presso l’Associazione degli Avvocati ad Atene.
— Intervento fuori dalla casa di Arios Pagos (Corte Suprema di Cassazione).
— Intervento presso l’ufficio dell’avvocato, membro del Consiglio Centrale Scientifico Penitenziario e stretto collaboratore della Segreteria Generale della Polizia Anticrimine, che è uno dei principali responsabili del trasferimento di Koufontinas.
— Molti compagni che stanno a fianco di Koufontinas hanno occupato gli uffici del partito al governo (Néa Dimokratía) e in seguito interrotto una conferenza del Ministro della Protezioni dei Cittadini (corrispettivo del ministro per l’ordine pubblico) a Patrasso.

Durante tutto questo tempo, quasi ogni giorno, sono state fatte scritte murali, affissi striscioni in ogni angolo delle città e scritti testi a sostegno della lotta di Koufondinas. Si sono verificati molti attacchi contro molteplici obiettivi (banche, entità capitaliste, politici, ecc.). Due giorni di azione hanno già avuto luogo in varie città della Grecia, dove la polizia ha attaccato violentemente per fermare qualsiasi movimento di solidarietà con Koufondinas.

Nel mezzo della pandemia, la repressione dello Stato sta evolvendosi nella forma più sfrenata e regolare che abbiamo sperimentato negli ultimi anni. Sulla base di quanto detto e del fatto che la salute del nostro compagno è in pericolo a causa dello sciopero della fame, è imperativo che ogni uomo e donna in lotta sia informato e stia accanto a Koufondinas, perciò auspichiamo che la voce solidale con Dimitris Koufondinas raggiunga ogni angolo del mondo.

Compagni greci coinvolti nel movimento di solidarietà per Koufontinas 

https://www.infoaut.org/conflitti-globali/intendono-distruggere-la-memoria-solidarieta-internazionale-con-dimitris-koufondinas

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s