ένοπλη πάλη, lotta armata

Ανένδοτοι, αμετανόητοι σε τι ;

Irriducibili a cosa? Posted on febbraio 4, 2013 Una risposta a Benedetta Tobagi… 1/continua Αδιάλλακτοι, αμετανόητοι σε τι ; Απάντηση στη Benedetta Tobagi In nome di quale presente abbiamo il diritto di giudicare il nostro passato? Roland Barthes Στο όνομα ποιού παρόντος έχουμε το δικαίωμα να κρίνουμε το παρελθόν ; Roland Barthes di Paolo Persichetti… Continue reading Ανένδοτοι, αμετανόητοι σε τι ;