σύγχρονη σκέψη, pensiero di oggi

Η εξαίρεση και ο κανόνας – L’Eccezione e la Regola

ΠΑΡΑΣΚΕΥΉ 15 ΙΑΝΟΥΑΡΊΟΥ 2016 L’Eccezione e la Regola η εξαίρεση και ο κανόνας Dallo Stato di diritto allo Stato di sicurezza Από το Κράτος δικαίου στο Κράτος ασφάλειας – του Giorgio Agamben – Δεν καταλαβαίνουμε με τίποτα τον αληθινό στόχο της επέκτασης του κράτους έκτακτης ανάγκης (μέχρι τα τέλη φεβρουαρίου) στην Γαλλία, παρά μόνο εάν τον θέσουμε… Continue reading Η εξαίρεση και ο κανόνας – L’Eccezione e la Regola

αυτονομία, autonomia

Ένας μοριακός εμφύλιος πόλεμος ; Απολογισμός και προοπτικές Una guerra civile molecolare? Recensione a Prospettive sulla guerra civile di H.M. Enzensberger

Δημοσιεύουμε αυτή την ανασκόπηση σαν ένα επί πλέον βήμα συζήτησης για να εμβαθύνουμε το τρέχον σενάριο ξεκινώντας από την φαινομενικά νέα εισβολή του πολεμικού θέματος στο εσωτερικό της μητροπολιτικής καθημερινότητας. Στο άρθρο η συζήτηση του βιβλίου του 1992 Esenzberger φέρνει στο φως μια σειρά ιστορικών κόμβων και υποθέσεων ανάγνωσης που μπορούν να ζυγιστούν επωφελώς για… Continue reading Ένας μοριακός εμφύλιος πόλεμος ; Απολογισμός και προοπτικές Una guerra civile molecolare? Recensione a Prospettive sulla guerra civile di H.M. Enzensberger

φιλοσοφία, filosofia

Stasis Στάσις

VENERDÌ 27 NOVEMBRE 2015 Παρασκευή 27 Νοεμβρίου Stasis Στάσις guerracivile εμφύλιος πόλεμος Η ελληνική »στάσις» αντιπροσωπεύει την άλυτη ένταση μεταξύ των δυο εντάξεων: στην οικογένεια και στην πόλη.La “stasis” greca rappresenta la tensione irrisolta tra due appartenenze: alla famiglia e alla città. Για τον Πλάτωνα »αυτός που μαχόμενος σκοτώνει έναν αδελφό κρίνεται καθαρός όπως αυτός… Continue reading Stasis Στάσις