ένοπλη πάλη, lotta armata · διεθνισμός, internazionalismo

Ο δικός μας “Che”

Il nostro “Che” Posted on ottobre 9, 2012 di contromaelstrom 45 anni fa veniva ucciso dall’imperialismo il compagno-comandante Ernesto “Che” Guevara. Ο δικός μας “Che” 45 χρόνια πριν σκοτώνονταν απ’ τον ιμπεριαλισμό ο σύντροφος-διοικητής Ernesto “Che” Guevara. Τι μπορεί να προστεθεί που να μην έχει γραφτεί για τον Che? Οι επιλογές της ζωής του μας… Continue reading Ο δικός μας “Che”

ένοπλη πάλη · lotta armata

Αντιιστορία : η ένοπλη πάλη στα χρόνια του εβδομήντα, ΜΕΡΟΣ 3ο

Controstoria: la lotta armata negli anni Settanta La propaganda armata di Massimo Battisaldo e Paolo Margini (Paginauno n. 31, febbraio – marzo 2013) Il periodo della propaganda armata e il dibattito interno ai gruppi della sinistra extraparlamentare, dalla viva voce di chi ne ha fatto parte Αντιιστορία : η ένοπλη πάλη στα χρόνια του εβδομήντα,… Continue reading Αντιιστορία : η ένοπλη πάλη στα χρόνια του εβδομήντα, ΜΕΡΟΣ 3ο