θεωρία, teoria · οικονομία, economia

το Πραξικόπημα τραπεζών και κυβερνήσεων

Martedì 31 Dicembre 2013 15:07 Il colpo di Stato di banche e governi Luciano Gallino Il tracollo finanziario di questi anni non è dovuto a un incidente del sistema ma è il risultato dell’accumulazione finanziaria perseguita ad ogni costo per reagire alla stagnazione economica di fine secolo. Riprendiamo (dal sito di Sbilanciamoci) l’introduzione al libro… Continue reading το Πραξικόπημα τραπεζών και κυβερνήσεων