αυτονομία, autonomia

Οι αυτόνομοι και το Manifesto

01 OTTOBRE 2020 | IN NOTES.Stampa1 Ακολουθεί ένα απόσπασμα questa interessante intervist από αυτή την ενδιαφέρουσα συνέντευξη με τον Vincenzo Miliucci της 11ης ιουλίου 2000, η οποία ασχολείται με τη σχέση μεταξύ των κολεκτίβων της ρωμαϊκής αυτονομίας και του Μανιφέστο, αλλά και με πολλά άλλα σημαντικά θέματα για την εκ νέου ανάγνωση της ιστορίας της δεκαετίας του ’60… Continue reading Οι αυτόνομοι και το Manifesto

σύγχρονη σκέψη, pensiero di oggi · ένοπλη πάλη, lotta armata

ιστορική, συλλογική μνήμη

[…..] η τοποθέτηση αυτή, απολογίζοντας την ιστορία της 17Ν, είναι μια τοποθέτηση αυτοκριτική. οι θεωρητικοί μας δάσκαλοι έλεγαν ότι αυτό που χαρακτηρίζει μια σοβαρή πολιτική δύναμη είναι η ανοιχτή αναγνώριση των λαθών της, η γυμνή έκθεση των αιτίων τους, η προσεκτική συζήτηση για τη διόρθωσή τους. αν κάνω την αυτοκριτική που μου [μας] αναλογεί, δεν… Continue reading ιστορική, συλλογική μνήμη