σύγχρονη σκέψη

Διέξοδος Via d’uscita

Δ ευτέρα  11 Μαίου 2015 Via d’uscita διέξοδος αντί-οικονομία και αντιπολιτική – 2Anti-economia ed antipolitica – 2  – για την επαναδιατύπωση της κοινωνικής χειραφέτησης μετά το τέλος του »μαρξισμού» – – Sulla riformulazione dell’emancipazione sociale dopo la fine del «marxismo» – του Robert Kurz  η έννοια των παραγωγικών δυνάμεων και η μικροηλεκτρονική επανάσταση  Il concetto di forze… Continue reading Διέξοδος Via d’uscita

σύγχρονη σκέψη

ο αγώνας για το νερό το τσάι και για την εξουσία του Κράτους la lotta per l’acqua del tè e per il potere dello Stato

Σάββατο 9 MAGGIO 2015 ο αγώνας για το νερό το τσάι και για την εξουσία του Κράτους la lotta per l’acqua del tè e per il potere dello Stato αντί-οικονομία και αντιπολιτική  Anti-economia ed antipolitica  -για την επαναδιατύπωση της κοινωνικής χειραφέτησης μετά το τέλος του »μαρξισμού – – Sulla riformulazione dell’emancipazione sociale dopo la fine… Continue reading ο αγώνας για το νερό το τσάι και για την εξουσία του Κράτους la lotta per l’acqua del tè e per il potere dello Stato