σύγχρονη σκέψη

θρησκευτισμοί Religionismi

παρασκευή  8 MAGGIO 2015 Religionismi γιατί ο ισλαμισμός δεν μπορεί να εξηγηθεί ξεκινώντας από την θρησκεία του Norbert Trenkle όπως συμβαίνει πάντα, μετά από μια πράξη ισλαμικής τρομοκρατίας, όπως η σφαγή στην σύνταξη του  Charlie Hebdo και στο εβραϊκό σούπερ μάρκετ στο Παρίσι, και η δημόσια συζήτηση επίσης κατευθύνεται γύρω από το ζήτημα της γνώσης για το… Continue reading θρησκευτισμοί Religionismi

διεθνισμός, internazionalismo

η Εγγύς Ανατολή ανάμεσα στην αποσύνθεση και την ελπίδα

infoaut 3.0 Domenica 20 Luglio 2014 12:35 Il Vicino Oriente tra disintegrazione e speranza η Εγγύς Ανατολή ανάμεσα στην αποσύνθεση και την ελπίδα Grandezza carattere di Lorenzo Carrieri (μελετητής στο Saint-Joseph University di Beirut) η Μέση Ανατολή έτσι όπως την γνωρίζαμε μέχρι σήμερα (εκείνη για να γινόμαστε κατανοητοί των συνόρων που χαράκτηκαν από τον Mark… Continue reading η Εγγύς Ανατολή ανάμεσα στην αποσύνθεση και την ελπίδα