ιστορία · storia

La Stasi aveva infiltrati nel sistema politico italiano, non nelle Brigate rosse, η Στάζι είχε διεισδύσει στο ιταλικό πολιτικό σύστημα, όχι στις ερυθρές Ταξιαρχίες

Δημοσιεύθηκε αρχικά στο Insorgenze:
Anteprima – Spie dall’Est di Gianluca Falanga (Carocci, pagg. 288, euro 19) Esce il 9 ottobre Alla fine la commissione bicamerale sul sequestro Moro si è insediata. Un pletorico parlamentino di 59 membri, 19 in più della precedente bicamerale presieduta dall’allora senatore Pellegrino. Nel corso della prima seduta, che si è tenuta all’inizio del mese,…