σύγχρονη σκέψη

Οχι, η Ευρώπη είναι ανάξια υπεράσπισης Oxi, l’Europa è indifendibile

στις 05 Ιουλίου 2015. του DECO(K)NOW Η μακρά εμπειρία αγώνα και αντίστασης των αφρικανο-αμερικάνων και των αντιαποικιακών κινημάτων ενάντια στην λευκή υπεροχή και ενάντια στην αποικιοκρατία μας το εδίδαξαν. ο W.E.B Du Bois είχε προτρέξει τους χρόνους: δεν υπάρχει κανένα »μαύρο» ζήτημα, υπάρχει μόνο ένα »λευκό» θέμα. Το πρόβλημα είναι όλο εδώ; οι Sartre, Césaire… Continue reading Οχι, η Ευρώπη είναι ανάξια υπεράσπισης Oxi, l’Europa è indifendibile

σύγχρονη σκέψη · pensiero di oggi

Il 25 gennaio non partiremo per Atene!΄στις 25 ιανουαρίου δεν θα φύγουμε για Αθήνα!

πρόλογος, prefazione : καταθέτω  το κείμενο σαν πολίτης αυτής της χώρας, σε μια στιγμή πολύ κρίσιμη για την πορεία των ζωών μας . πολλοί μέχρι σήμερα έχουν πει πως »εάν οι εκλογές μπορούσαν πραγματικά να αλλάξουν τα πράγματα θα τις είχαν θέσει εκτός νόμου οι ισχυροί, θα τις είχαν καταστήσει παράνομες». συμφωνώ απόλυτα, γι αυτό… Continue reading Il 25 gennaio non partiremo per Atene!΄στις 25 ιανουαρίου δεν θα φύγουμε για Αθήνα!