ένοπλη πάλη, lotta armata

χρόνια 70 : ‘θα ονομαστούμε η κόκκινη Ταξιαρχία’

Anni 70: “Ci chiameremo la Brigata rossa” Posted on marzo 16, 2009 Libri – Qui Brigate rosse – Il racconto, le voci, Vincenzo Tessandori, Baldini Castoldi Dalai (pp. 782, e22) marzo 2009 χρόνια 70 : ‘θα ονομαστούμε η κόκκινη Ταξιαρχία’ βιβλία – εδώ ερυθρές ταξιαρχίες – η διήγηση, οι φωνές. ο Vincenzo Tessandori, για χρόνια… Continue reading χρόνια 70 : ‘θα ονομαστούμε η κόκκινη Ταξιαρχία’

ένοπλη πάλη · lotta armata

Αντιιστορία : η ένοπλη πάλη στα χρόνια του εβδομήντα, ΜΕΡΟΣ 3ο

Controstoria: la lotta armata negli anni Settanta La propaganda armata di Massimo Battisaldo e Paolo Margini (Paginauno n. 31, febbraio – marzo 2013) Il periodo della propaganda armata e il dibattito interno ai gruppi della sinistra extraparlamentare, dalla viva voce di chi ne ha fatto parte Αντιιστορία : η ένοπλη πάλη στα χρόνια του εβδομήντα,… Continue reading Αντιιστορία : η ένοπλη πάλη στα χρόνια του εβδομήντα, ΜΕΡΟΣ 3ο