ανατρεπτική τέχνη, arte ribelle

Sortita – Una strada le spade aprano (D. Solomòs), I liberi assediati, έξοδος- ελεύθεροι πολιορκημένοι, δρόμο ν’ ανοίξουν τα σπαθιά Διονύσιος Σολωμός

E più oltre io vedo i bimbi e le virili donneintorno al fuoco da loro acceso e nutrito con dolorecon le cose più amate e con i venerandi letti,immobili, sfinite, senza versare lacrima.E la favilla sfiora i capelli e le vesti logorate.Presto mostrati, cenere, che i palmi ne sian colmi.Sono pronti all’onda travolgente delle armi,che… Continue reading Sortita – Una strada le spade aprano (D. Solomòs), I liberi assediati, έξοδος- ελεύθεροι πολιορκημένοι, δρόμο ν’ ανοίξουν τα σπαθιά Διονύσιος Σολωμός