αυτονομία, autonomia

Η εργατική τάξη που δεν ήθελε να γίνει Kράτος: Γραμμή συμπεριφοράς-Linea di condotta

Δημοσιεύτηκε στις 6 Απριλίου 2020 · in Recensioni · του Sandro Moiso Emilio Quadrelli, Εργατική Αυτονομία. Επιστήμη της πολιτικής, τέχνη του πολέμου, από το ’68 στα παγκόσμια κινήματα – Autonomia Operaia. Scienza della politica, arte della guerra, dal ’68 ai movimenti globali, στο προσάρτημα η αναστατική ανατύπωση του μοναδικού τεύχους του περιοδικού Linea di condotta-Γραμμή συμπεριφοράς του 1975… Continue reading Η εργατική τάξη που δεν ήθελε να γίνει Kράτος: Γραμμή συμπεριφοράς-Linea di condotta

σύγχρονα κινήματα, movimenti contemporanei

Όταν ο εργατισμός έγινε πολιτικό σχέδιο: η ιστορία του Potere Operaio – του Alberto Pantaloni

ο Alberto Pantaloni σε ανασκόπηση για την Effimera του βιβλίου εργατική Εξουσία. Η ιστορία. Η θεωρία [τόμος 1]Potere operaio. La storia. La teoria (volume I), του Marco Scavino, DeriveApprodi, Roma 2018, σελ. 185. **** Μεταξύ των διαφόρων χώρων της εξωκοινοβουλευτικής ή επαναστατικής Αριστεράς που έδρασαν μέσα στην πολιτική και κοινωνική σύγκρουση της Ιταλίας κατά τη Δεκαετία… Continue reading Όταν ο εργατισμός έγινε πολιτικό σχέδιο: η ιστορία του Potere Operaio – του Alberto Pantaloni

ιστορία

Μετά το συνέδριο της Rosolina: από την »linea di condotta» στις Κομουνιστικές Επαναστατικές Επιτροπές DOPO IL CONVEGNO DI ROSOLINA: DA «LINEA DI CONDOTTA» AI CO.CO.RI.

Μετά το συνέδριο της ROSOLINA: Από τον »τρόπο συμπεριφοράς, linea di condotta» στις ΚΟ.ΕΠ.ΕΠ. Μετά το συνέδριο της Rosolina – σύμφωνα με τον Roberto Sandalo – το »κίνημα» είχε ζήσει μια φάση »αναδιάρθρωσης» και νέων συναθροίσεων οι οποίες, ξεκινώντας από το 1975, είχαν συγκεκριμενοποιηθεί σε »τρεις τάσεις»: 1) εκπροσωπούνταν από την ομάδα που αναφέρονταν στο… Continue reading Μετά το συνέδριο της Rosolina: από την »linea di condotta» στις Κομουνιστικές Επαναστατικές Επιτροπές DOPO IL CONVEGNO DI ROSOLINA: DA «LINEA DI CONDOTTA» AI CO.CO.RI.