ένοπλη πάλη · lotta armata

Αντιιστορία : η ένοπλη πάλη στα χρόνια του εβδομήντα, ΜΕΡΟΣ 3ο

Controstoria: la lotta armata negli anni Settanta La propaganda armata di Massimo Battisaldo e Paolo Margini (Paginauno n. 31, febbraio – marzo 2013) Il periodo della propaganda armata e il dibattito interno ai gruppi della sinistra extraparlamentare, dalla viva voce di chi ne ha fatto parte Αντιιστορία : η ένοπλη πάλη στα χρόνια του εβδομήντα,… Continue reading Αντιιστορία : η ένοπλη πάλη στα χρόνια του εβδομήντα, ΜΕΡΟΣ 3ο

ένοπλη πάλη, lotta armata

γιατί γεννήθηκε ο ένοπλος αγώνας στην Ιταλία, ΜΕΡΟΣ 1ο

  Αντι ιστορία: ο ένοπλος αγώνας στα χρόνια Εβδομήντα γιατί γεννήθηκε ο ένοπλος αγώνας στην Ιταλία, ΜΕΡΟΣ 1ο Controstoria: la lotta armata negli anni Settanta Perché nasce la lotta armata in Italia di Massimo Battisaldo e Paolo Margini (Paginauno n. 29, ottobre – novembre 2012) Le ragioni della nascita della lotta armata raccontate dalla voce… Continue reading γιατί γεννήθηκε ο ένοπλος αγώνας στην Ιταλία, ΜΕΡΟΣ 1ο

ένοπλη πάλη, lotta armata

Η κόκκινη δεκαετία

Massimo Battisaldo e Paolo Margini Decennio rosso Η κόκκινη δεκαετία Un racconto sulla lotta armata in Italia Μια διήγηση για τον ένοπλο αγώνα στην Ιταλία scritto da due militanti degli anni Settanta γραμμένο από δυο αγωνιστές των χρόνων Εβδομήντα Μυθιστόρημα για την πραγματικότητα, η κόκκινη δεκαετία είναι η πρώτη προσπάθεια να παρουσιαστούν τα λεγόμενα ‘χρόνια… Continue reading Η κόκκινη δεκαετία