ιστορία · teoria

Αποφυλάκιση με όρους, Libertà condizionale στους Vincenzo Guagliardo και Nadia Ponti

27 απριλίου 2011

Επιτέλους η νύχτα δεν θα χωρίζει πλέον τα σώματά σας, Finalmente la notte non dividerà più i vostri corpi.
Επιτέλους, τουλάχιστον για εσάς τους δυο, κάθε νύχτα θα είναι νέα και όχι πλέον πάντα ίδια.
Όχι πια σίδερα να χωρίζουν τα κορμιά σας, Niente più ferro e cemento a dividere i vostri corpi.
Μετά από τρεις δεκαετίες και υπερβολικές απορρίψεις το δέρμα σας γυρνά να αποκοιμιέται αγγίζοντας,  Dopo tre decenni e troppi rigetti la vostra pelle torna a dormire sfiorandosi…
και η χαρά μου είναι ατέλειωτη.
Καλή λευτεριά, όμορφοί μου! Buona libertà, belli miei!